محصولات

ترکیب شیمیایی اصلی بدن که60 درصد از وزن آن را تشکیل می‌دهد، آب است. عملکرد کل سیستم بدن بستگی به وجود آب دارد. برای نمونه، آب، سموم را از اعضای حیاتی دفع می کند و مواد مغذی را به سلول‌های بدن می‌رساند و غیره. اما شما هر روزه مقداری از آب را از طریق تعریق، تنفس، ادرار و مدفوع از دست می‌دهید. برای اینکه بدن شما، کارش را به درستی انجام دهد، بایستی ذخیره آب بدن را با نوشیدن تقریبا 2 لیتر آب در روز تجدید کنید. آب قلیایی یونیزه: حفظ سلامتی شما مساله مهمی است. مصرف آب قلیایی یونیزه بجای آب معمولی یا تصفیه شده می تواند مشکلات گوارشی (مورد تایید وزارت سلامت غذا و دارو کشور کره) مانند اسهال مزمن، تخمیر غیر طبیعی روده، سوء هاضمه و فشار خون معده را بهبود ببخشد. مصرف آب قلیایی یونیزه راهی میان‌بر برای سلامتی است.

ترکیب شیمیایی اصلی بدن که60 درصد از وزن آن را تشکیل می‌دهد، آب است. عملکرد کل سیستم بدن بستگی به وجود آب دارد. برای نمونه، آب، سموم را از اعضای حیاتی دفع می کند و مواد مغذی را به سلول‌های بدن می‌رساند و غیره. اما شما هر روزه مقداری از آب را از طریق تعریق، تنفس، ادرار و مدفوع از دست می‌دهید. برای اینکه بدن شما، کارش را به درستی انجام دهد، بایستی ذخیره آب بدن را با نوشیدن تقریبا 2 لیتر آب در روز تجدید کنید. آب قلیایی یونیزه: حفظ سلامتی شما مساله مهمی است. مصرف آب قلیایی یونیزه بجای آب معمولی یا تصفیه شده می تواند مشکلات گوارشی (مورد تایید وزارت سلامت غذا و دارو کشور کره) مانند اسهال مزمن، تخمیر غیر طبیعی روده، سوء هاضمه و فشار خون معده را بهبود ببخشد. مصرف آب قلیایی یونیزه راهی میان‌بر برای سلامتی است.

ترکیب شیمیایی اصلی بدن که60 درصد از وزن آن را تشکیل می‌دهد، آب است. عملکرد کل سیستم بدن بستگی به وجود آب دارد. برای نمونه، آب، سموم را از اعضای حیاتی دفع می کند و مواد مغذی را به سلول‌های بدن می‌رساند و غیره. اما شما هر روزه مقداری از آب را از طریق تعریق، تنفس، ادرار و مدفوع از دست می‌دهید. برای اینکه بدن شما، کارش را به درستی انجام دهد، بایستی ذخیره آب بدن را با نوشیدن تقریبا 2 لیتر آب در روز تجدید کنید. آب قلیایی یونیزه: حفظ سلامتی شما مساله مهمی است. مصرف آب قلیایی یونیزه بجای آب معمولی یا تصفیه شده می تواند مشکلات گوارشی (مورد تایید وزارت سلامت غذا و دارو کشور کره) مانند اسهال مزمن، تخمیر غیر طبیعی روده، سوء هاضمه و فشار خون معده را بهبود ببخشد. مصرف آب قلیایی یونیزه راهی میان‌بر برای سلامتی است.

فیلتر UF یا همان اولترافیلتراسیون دارای 7 لایه فیلتر است که از مواد مختلف از جمله منسوجات بی بافت، کربن فعال شده با روکش نقره و پوشش UF تشکیل شده که دارای گواهی NDF می‌‌باشد و می‌تواند ذراتی به اندازه 1/0 میکرومتر را فیلتر کند. بنابراین مواد آلی فرار، کلر، سموم دفع آفات، باکتریها، فلزات سنگین مانند سرب و غیره را می توان از آب زدود و چنین آب تصفیه شده ای، کیفیت لازم برای آب آشامیدنی را دارد.